Asmeninių finansų prekybos galimybės


Tai — mokymasis visą gyvenimą. Finansiniu švietimu papildomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad vartotojams būtų tinkamai teikiama informacija, apsauga ir konsultacijos[1].

Visos šios politikos sritys yra viena iš priemonių, kuriomis vartotojams suteikiama daugiau galių atsižvelgti į savo finansines aplinkybes ir priimti geriausius sprendimus. Kelios tarptautinės nuomonės apklausos parodė, kad apskritai vartotojai menkai išmano finansų reikalus ir turi nedaug asmeninių finansų prekybos galimybės ekonomikos žinių. Kartu piliečių švietimas finansų klausimais tampa vis svarbesnis, nes dėl naujovių ir globalizacijos siūlomos finansinės paslaugos yra įvairesnės ir sudėtingesnės.

Apie problemos mastus primena ir šiuo metu JAV antrinėje hipotekinių paskolų rinkoje patiriami sunkumai, susiję su tuo, kad daug vartotojų paėmė paskolas, kurių nebepajėgia grąžinti — tai iš dalies lėmė siūlomo produkto neišmanymas. Pagrindinį vaidmenį turėtų vaidinti valstybės narės, o Europos Sąjunga gali joms padėti.

Asmeninių finansų valdymo principai: taupymas

Žaliojoje knygoje dėl mažmeninių finansinių paslaugų[3] ir asmeninių finansų prekybos galimybės. Finansinio švietimo klausimas taip pat iškeltas m. Šio komunikato tikslas — padėti suinteresuotosioms šalims rengti finansinio švietimo schemas ir tuo tikslu: - informuoti visuomenę, kad reikia spręsti menkų finansų srities žinių problemą; - skatinti ir propaguoti aukštos kokybės finansinį švietimą Europos Sąjungoje, įskaitant dalijimąsi gerąja patirtimi; - rengti tam tikras praktines priemones šiems tikslams pasiekti.

Diegiamos naujovės ir globalizacijos procesai lemia tai, kad žmonės gali rinktis vis įvairesnius produktus ir paslaugas, sukurtus įvairiems poreikiams įvairiomis aplinkybėmis tenkinti.

Technologijų pažanga, nauji elektroniniai paslaugų teikimo kanalai ir finansų rinkų integracija lėmė, kad padaugėjo siūlomų paslaugų ir jų teikimo būdų. Tačiau daugeliui piliečių produktai yra per daug sudėtingi, o jų būsimus rezultatus sunku įvertinti. Informacijos asimetrija išlieka didelė — net palyginti paprasti finansiniai produktai gali pasirodyti gana sudėtingi vidutiniam piliečiui, kuris turi mažai arba apskritai neturi finansų asmeninių finansų prekybos galimybės žinių.

Iš naujausių nuomonės apklausų rezultatų galima spręsti apie vartotojų patiriamų problemų mastą.

asmeninių finansų prekybos galimybės opcionų prekybos pelno pavyzdys

Žmonės vis dažniau pripažįsta, kad jiems trūksta tam tikrų esminių įgūdžių, kad galėtų tvarkyti ir suprasti finansų reikalus.

Nuo to gali labai priklausyti jų gebėjimas bendrauti su paslaugų teikėjais ir susitarti dėl geriausių sąlygų. Apklausa Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje taip pat indekso fondų prekybos strategija, kad didelė dalis mažas pajamas gaunančių žmonių nekreipia dėmesio į tai, kad įvairių finansų įstaigų kainos ir sąlygos skiriasi, ir negalėjo jų įvertinti[7].

Vartotojai vargu ar bus imlūs finansiniam švietimui, jei nesupras, kad jis jiems svarbus. Todėl pirmasis žingsnis — geriau informuoti tuos žmones, kurie nežino, kad jie neišmano finansų klausimų. Apklausų JAV respondentai išreiškė pasitikėjimą savo žiniomis apie finansų reikalus, bet patikrinus paaiškėjo, kad jų išmanymas nedidelis[8].

Apklausoje Australijoje du trečdaliai respondentų manė esą finansiškai raštingi, bet tik apie ketvirtadalį iš jų suprato, kas yra sudėtinės palūkanos[9]. Tai reiškia, kad tiems žmonėms kyla didesnis pavojus įsiskolinti ir patirti sunkumų pasikeitus asmeninei padėčiai pvz.

Dėl to taip pat sunkiau užsitikrinti pakankamai aukštą gyvenimo lygį išėjus į pensiją. Vis asmeninių finansų prekybos galimybės vartotojai nori daugiau sužinoti asmeninių finansų prekybos galimybės finansų reikalus. Nepaisant įvairių duomenų apie tai, kad vartotojų finansų srities žinios yra menkos, jie vis dažniau mano, kad jiems ir jų šeimoms kuo toliau, tuo svarbiau bus suprasti finansų reikalus. Įmonės VISA tyrimu nustatyta, kad, tėvų manymu, tik asmeninė sauga yra svarbiau gerų asmeninių finansinių įgūdžių įgijimą[11].

Tai taip pat naudinga ekonomikai ir visai visuomenei. Žinoma, reikėtų laikyti, kad finansinis švietimas tik papildo tinkamą vartotojų apsaugą ir atsakingą finansinių paslaugų teikėjų elgseną. Jokiu būdu negalima manyti, kad finansinis švietimas yra vienintelis informacijos asimetrijos tarp vartotojų ir teikėjų problemos sprendimas.

Studentams ir jaunimui finansinis švietimas gali suteikti svarbių nepriklausomo gyvenimo įgūdžių, pvz. Suaugusiems žmonėms jis gali padėti planuoti svarbius gyvenimo įvykius, kaip antai pirkti būstą arba tapti tėvais.

Finansiniais klausimais išprusę piliečiai gali geriau finansiškai pasirengti nenumatytoms situacijoms, protingai investuoti ir taupyti pensijai. Finansų srities žinios gali padėti išvengti apgavysčių atliekant mokėjimus. Finansų klausimus išmanantys žmonės geriau pasirenka finansines paslaugas pagal savo poreikius ir yra labiau linkę reaguoti į reguliavimo įstaigų įspėjimus apie riziką.

Jie mažiau linkę pirkti produktus, kurių jiems nereikia, būti priversti pirkti su kitais susietus produktus, kurių nesupranta, arba prisiimti riziką, dėl kurios vėliau galėtų patirti finansinių sunkumų.

Nauda visuomenei Finansinio švietimo poveikis jaučiamas ne tik tiesiogiai su tuo susijusių asmenų, bet ir plačiau visuomenėje. Jis gali padėti spręsti finansinės atskirties problemas — žmonės, įgiję kokių nors finansų srities žinių, yra kur kas labiau linkę naudotis tradicinių finansų įstaigų paslaugomis, o ne būti priklausomi nuo brangesnių ir didesnės rizikos nepatikimų paslaugų teikėjų arba lupikautojų.

Nuorodos kopijavimas

Taip piliečiai, net ir gaunantys mažas pajamas, gali būti skatinami planuoti ir taupyti tam tikrą pajamų dalį. Tai gali padėti ugdyti ateities finansininkų įgūdžius. Nauda ekonomikai Finansinis švietimas gali prisidėti prie finansinio stabilumo, nes apsišvietę vartotojai gali pasirinkti tinkamus produktus ir paslaugas, kad įsipareigojimų, pvz.

Tai gali padėti užkirsti kelią tokioms problemoms, kurių m.

Patarimai, kurie padės atlikti pavasarinį asmeninių finansų „valymą“

Finansiškai apsišvietę piliečiai, galintys ieškoti geresnių, pigesnių ir tinkamesnių produktų ir paslaugų, gali padėti didinti finansų sektoriaus našumą ir ekonominę gerovę, skatindami didesnę konkurenciją bei naujovių diegimą ir reikalaudami gerinti kokybę bei didinti įvairovę. Piliečiai, kurie įgyja pasitikėjimo investicijų srityje, gali paskatinti kapitalo rinkų likvidumą, kurį galima panaudoti Europos Sąjungos smulkiam verslui finansuoti — tai yra vienas iš svarbiausių būdų skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą.

Aiškios struktūros finansiškai asmeninių finansų prekybos galimybės vartotojų organizacijos taip pat gali būti politinė atsvara reglamentavimo veikloje ir asmeninių finansų prekybos galimybės tikimybę, kad finansų sektorius įgis lemiamą vaidmenį nustatant taisykles. Todėl finansinis švietimas gali turėti skatinamąjį poveikį visai ekonomikai. Finansinis švietimas gali padėti vartotojams pasirinkti asmeninių finansų prekybos galimybės jų poreikius atitinkančius produktus, neatsižvelgiant į finansinių paslaugų teikėjo buveinę, ir kartu pasinaudoti bendrosios rinkos galimybėmis.

Ir atvirkščiai, didesnis klientų finansinis raštingumas ir pasiryžimas keisti teikėjus taip pat gali paskatinti finansinių paslaugų teikėjus pradėti veiklą naujose kitų valstybių narių rinkose, dėl to išaugtų ir tarpvalstybinės veiklos mastai.

Programų 11 valstybių narių vykdytojai — nacionalinės valdžios institucijos ministerijos, finansinės priežiūros institucijos, centriniai bankai ir kt. Daugumoje kitų, įskaitant Graikiją, Bulgariją ir Latviją, finansinio švietimo paslaugos teikiamos ribotai, jei apskritai teikiamos. Kitos dažniausiai nagrinėjamos temos — biudžeto planavimo įgūdžiai, įskaitant paskolos ir skolos valdymą. Tokios temos, kaip investavimas, taupymas bei pensijos, draudimas ir rizikos valdymas, pasitaiko rečiau, todėl joms ateityje reikėtų skirti didesnį dėmesį.

Programų tikslinės auditorijos asmeninių finansų prekybos galimybės vienodai į dvi grupes: vaikai ir jaunimas ir suaugę žmonės. Tik kelios schemos skirtos specifiškesnei auditorijai, pvz. Siekiant įvertinti, ar finansinio švietimo iniciatyvos tiesiogiai turėjo įtakos tokiems elgsenos pokyčiams, turimi duomenys, susiję, pvz. Finansinio švietimo programos poveikį ir tokius platesnės rinkos įtakos veiksnius kaip antai: užimtumo lygis, darbo užmokesčio didėjimas, finansų srities naujovės ir kt.

Todėl vertinimuose pagrindinis dėmesys skiriamas dalyvavimui atskirose finansinio švietimo programose. Jiems naudojamos tokios priemonės: dalyvių skaičiaus didėjimas, užsakyti leidiniai, apsilankymų interneto svetainėse skaičius, gautos asmeninių finansų prekybos galimybės ir pan.

ASMENINIAI FINANSAI: 3 DIDŽIAUSIOS FINANSŲ VALDYMO KLAIDOS, KURIAS DARO KIEKVIENAS!

Veiksminga priemonė, kurią finansinio švietimo paslaugų teikėjai, įskaitant valstybes nares, naudoja naudingumui išmatuoti, yra pradinės apklausos. Jas atliekant susidaromas momentinis gyventojų finansinio raštingumo vaizdas, jos gali padėti nustatyti prioritetus ir palengvinti pažangos po tam tikro laikotarpio stebėseną.

Taip pat yra įvairių bandymų išnagrinėti elgsenos pokyčius, kuriuos galėjo lemti finansinis švietimas. Kitas tyrimas taip pat parodė, kad tokie seminarai gali daryti teigiamą įtaką tiek grynajai turto vertei, tiek plačiau vertinamam turtui[15].

Šie pavyzdžiai rodo teigiamus elgsenos pokyčius, kuriuos gali paskatinti dalyvavimas finansinio švietimo schemose. Komisija ketina skatinti viešai skelbti informaciją apie iki šiol atliktus tyrimus ir vertinimus. Be to, Sutarties straipsnyje numatyta, kad, siekdama remti vartotojų interesus, Bendrija padeda skatinti jų teisę į informaciją ir švietimą ir priima priemones, kuriomis remiama, papildoma ir stebima valstybių prekybos opcionų strategija šioje srityje vykdoma politika.

asmeninių finansų prekybos galimybės eurų sistemos prekiauja warenhandelsges m b h

Finansinis švietimas taip pat gali būti naudingas kaip bendrosios finansinių paslaugų rinkos ramstis, nes juo padedama piliečiams įgyti daugiau galių ir ieškoti geriausiai jų poreikius atitinkančios finansinės paslaugos neatsižvelgiant į jos teikėjo buveinę.

Todėl galima būtų imtis veiksmų ES lygmeniu. Komisija jau žengė pirmuosius žingsnius, susijusius su finansiniu švietimu. Ši svetainė, kurios turinys išverstas į visas Bendrijos kalbas ir pritaikytas prie specifinių kiekvienos šalies rinkos ypatybių, iš pradžių sukurtas suaugusiųjų švietimo įstaigoms. Vienas iš šio tinklalapio modulių skirtas finansinėms paslaugoms ir aprėpia tokias temas kaip biudžeto planavimas, vartojimo kreditas ir būsto paskolos, mokėjimo priemonės ir investicijos.

Jame yra skirsnis apie pinigus ir skolą, kuriame aiškinama, kaip veikia finansų įstaigos ir produktai, ir iš anksto perspėjama apie pernelyg didelio skolinimosi pavojus. Komisija surengė konferenciją apie finansinių gebėjimų didinimą, kad pabrėžtų, kaip svarbu teikti aukštos kokybės finansinio švietimo paslaugas ir sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi[19].

asmeninių finansų prekybos galimybės manipuliavimas pasirinkimo sandoriais

Šią nuomonę patvirtino didžioji dauguma šiose konsultacijose dalyvavusių respondentų. Daugelis teigė, kad švietimas turėtų likti nacionalinių valdžios institucijų kompetencijoje, ir pasiūlė, kad Komisija padėtų rinkti bei skleisti informaciją apie gerąją patirtį ir rengti neįpareigojančius pagalbos finansinio švietimo paslaugų teikėjams principus.

EPALE - e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi

Kiti teigė, kad finansinio švietimo nauda bus pastebima tik per ilgą laiką ir kad nederėtų taip nukreipti dėmesio nuo griežtų vartotojų apsaugos nuostatų teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos finansinės paslaugos.

Šiais principais atsižvelgiama į sėkmingos finansinio švietimo strategijos kūrimo koncepcijų ir metodų įvairovę. Finansinis švietimas turėtų būti vykdomas ir aktyviai propaguojamas visą gyvenimą. Finansinio švietimo paslaugos turėtų būti teikiamos siekiant spręsti su realiais įvykiais piliečių gyvenime susijusius finansinius uždavinius — pradedant nuo tų, kuriuos patiria jaunimas, ir baigiant tais, kurie svarbūs pensininkams.

Programos turėtų būti pritaikomos prie piliečių finansinės padėties ir finansinių klausimų išmanymo lygio.

Jūratė Cvilikienė. Praėjo dvi karantino savaitės − matuojam asmeninių finansų temperatūrą

Finansinio švietimo programos asmeninių finansų prekybos galimybės būti kruopščiai pritaikytos, kad atitiktų specifinius piliečių poreikius.

Siekiant šio tikslo, reikėtų atlikti dabartinio piliečių finansinio informuotumo lygio ex ante tyrimą ir nustatyti problemas, kurias asmeninių finansų prekybos galimybės spręsti pirmiausia. Programos turėtų būti teikiamos laiku ir lengvai prieinamos. Finansinis švietimas turėtų atitikti specifinį poreikį — pradedantiems darbinę veiklą asmenims, bedarbiams, planuojantiems šeimą asmenims, jauno amžiaus suaugusiems žmonėms, įsiskolinusiems asmenims ir pan.

Svarbu užtikrinti, kad programa būtų suprantamai ir teikiama taip, kad jos naudotojas galėtų pasikonsultuoti ar ja pasinaudoti, kai jam to reikia. Darbdaviai fx pasirinkimo išvestinės priemonės apsvarstyti, kaip finansinio švietimo paslaugos galėtų būti teikiamos darbo vietoje, galbūt kartu su informacija apie profesinių pensijų schemas. Ekonomikos ir finansų klausimais vartotojai turėtų būti asmeninių finansų prekybos galimybės kuo anksčiau, pradedant nuo mokyklos.

Nacionalinės valdžios institucijos turėtų apsvarstyti galimybę finansinį švietimą įtraukti į privalomąją mokyklos mokymo programą. Labai svarbu, kad pagrindines ekonomikos ir finansų žinias jaunimas įgytų pradinėje ir vidurinėje mokykloje. Taigi nacionalinės ir regioninės švietimo įstaigos turėtų apsvarstyti, kaip ekonominis ir finansinis švietimas galėtų būti įtrauktas į mokyklos programą.

asmeninių finansų prekybos galimybės bankai kurie veikia forex

Finansinio švietimo schemos turėtų aprėpti bendrąsias priemones, skirtas informuoti visuomenę apie būtinybę gerinti finansinių problemų asmeninių finansų prekybos galimybės pavojų išmanymą. Vartotojai ne visada žino, kad jie nepakankamai išmano finansų reikalus ir finansinę riziką, bet tai yra pirmasis žingsnis siekiant pradėti šviestis šiais klausimais.

Šiuo aspektu informuojant visuomenę gali būti naudingos tokios priemonės kaip savarankiško žinių vertinimo klausimynai ir reklaminės kampanijos apie finansines žinias. Tuomet auditorijai galėtų būti nurodyta speciali finansinio švietimo medžiaga. Finansinių paslaugų teikėjai finansinį švietimą turėtų teikti sąžiningai, skaidriai ir objektyviai.

Reikėtų užtikrinti, kad toks švietimas visuomet kuo geriau atitiktų vartotojo interesus. Pasikonsultavus su vartotojų arba investuotojų atstovais, finansinių paslaugų sektorius turėtų būti skatinamas imtis iniciatyvų ir padėti plėtoti finansinį švietimą ir suteikti galimybę naudotis savo profesinėmis žiniomis.

Tačiau visuomenę šviečiant finansų klausimais, šiame sektoriuje turėtų būti užtikrinta, kad bendrasis finansinis švietimas informacija apie atskirus produktus būtų aiškiai atskirtas nuo konsultacijų konkrečiam klientui apie tam tikrą produktą arba paslaugą. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į prekių ženklų nurodymą finansinio švietimo medžiagoje, kad būtų išvengta su tuo susijusios dviprasmybės. Finansinio švietimo instruktoriams turėtų būti suteikti ištekliai ir tinkamas mokymas, kad finansinio švietimo programas jie galėtų įgyvendinti sėkmingai ir pasitikėdami savimi.

Pagrindinė sėkmingo finansinio švietimo vystymo problema — suteikti daugiau galių instruktoriams, t.

Tai taikytina ne tik mokyklų mokytojams, bet ir socialiniams darbuotojams, bankų tarnautojams, savanoriams ir kitiems su klientais dirbantiems asmenims, kurie turi mokyti taip, kaip būtų naudingiausia jų auditorijai.

Todėl reikės parengti tinkamą naudoti mokymo medžiagą ir mokymo programas. Reikėtų skatinti suinteresuotųjų šalių veiklos koordinavimą nacionaliniu mastu siekiant aiškiai apibrėžti vaidmenis, palengvinti sąlygas dalytis patirtimi, racionalizuoti išteklius ir suskirstyti juos pagal svarbą. Siekiant palengvinti sąlygas keistis gerąja patirtimi, reikėtų didinti asmeninių finansų prekybos galimybės švietėjų bendradarbiavimą.

Reikėtų skatinti nacionalinių valdžios institucijų, finansinių paslaugų teikėjų, vartotojų grupių, švietimo įstaigų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą teikiant finansinio švietimo paslaugas. Tai padėtų racionalizuoti tikslus, būtų geriau aprėpiamos skirtingos tikslinės grupės, ištekliai būtų racionalizuoti ir suskirstyti pagal svarbą, taip pat būtų skatinama daugiau mokytis iš patirties.

Be to, praktikuojančių specialistų bendradarbiavimas ir jungimasis į tinklus tarptautiniu mastu galėtų išryškinti sritis, į kurias reikėtų atkreipti didesnį dėmesį, ir palengvinti sąlygas keistis gerąja patirtimi. Finansinio švietimo paslaugų teikėjai turėtų reguliariai vertinti ir prireikus atnaujinti administruojamas schemas, kad jas suderintų su tos srities gerąja patirtimi. Finansinio švietimo paslaugų teikėjai turėtų numatyti, kad pagal programas būtų reguliariai vertinama pažanga ir tikslų įgyvendinimas.

Gavus neigiamus rezultatus, jie turėtų apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti programą ir ją suderinti su standartais, kurių pasiekia pripažinti specialistai, turintys geriausios patirties.

Asmeninių finansų valdymo esmė

Komisija nacionalines administracijas, finansinių paslaugų teikėjus, vartotojų organizacijas ir kitas suinteresuotąsias šalis ragina, kad, rengdamos nacionalines finansinio švietimo strategijas, pagrįstas tinkamomis finansinio švietimo programomis, jos vadovautųsi minėtais finansinio švietimo principais. Komisija prioritetinėmis nustatė toliau nurodytas iniciatyvas. Siekdama tai dar labiau paskatinti, Komisija įsteigs finansinio švietimo ekspertų grupę, kurią sudarys valstybių narių valdžios institucijų įskaitant švietimo ekspertusfinansinių paslaugų teikėjų, vartotojų organizacijų, o prireikus ir kitų grupių atstovai.

Šios grupės tikslas bus dalytis gerąja finansinio švietimo patirtimi ir ją propaguoti; padėti Komisijai nustatyti finansinio švietimo paslaugų teikimo problemas; konsultuoti Komisiją dėl minėtų principų įgyvendinimo; stebėti asmeninių finansų prekybos galimybės švietimo rezultatus ir padėti vertinti šiame komunikate pateiktas priemones laikotarpiu iki m.

Asmeninių finansų prekybos galimybės teikti paraiškas dalyvauti šiame tinkle bus paskelbtas m. Iš esmės reikia, kad visuomenės informavimo renginiai vyktų kuo arčiau tikslinės auditorijos. Komisija labai skatina valstybes nares ir privačius subjektus organizuoti tokius renginius ir gali suteikti finansinę paramą ir užtikrinti Europos Komisijos dalyvavimą.

Komisijos dalyvavimas suteikia gerą galimybę remti arba skatinti pastangas kurti nacionalinius finansinio švietimo forumus, propaguoti gerąją patirtį vietoje ir esamas iniciatyvas. Tokios konferencijos yra tinkamos finansinio švietimo klausimams nagrinėti, nes taip finansiniam švietimui suteikiamas impulsas, užtikrinamas jo matomumas ir dėmesys įvairiems jo aspektams. Joje bus teikiama informacija apie projektus pagal jų geografinę vietą, temą, tikslinę auditoriją ir teikėjų kontaktinius duomenis.

Duomenų bazėje taip pat bus sujungti atliktų finansinio švietimo ir finansinio raštingumo Europos Sąjungoje tyrimų rezultatai.