Automobilių prekybos kompiuterinės sistemos, AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS IR PRIEŽIŪRA


Specialybės aprašymas Bazinis išsilavinimas — pagrindinis, vidurinis.

automobilių prekybos kompiuterinės sistemos

Mokymosi trukmė — baigusiems 10 kl. Pagrindinis kompiuterinės įrangos derintojų specialybės tikslas — supažindinti su kompiuterinės įrangos istorija, komponentų įvairove, komponentų suderinamumu, sandara, logine struktūra, veikimo principais, gedimais ir jų pasireiškimo metodais, gedimų testavimo metodais ir gedimų šalinimo būdais.

automobilių prekybos kompiuterinės sistemos

Įgytas teorines žinias pritaikyti specializuotose kompiuterinės įrangos derintojų dirbtuvėse. Ši specialybė apima asmeninio kompiuterio techninę, programinę ir tinklinę įrangas.

automobilių prekybos kompiuterinės sistemos

Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa skirta parengti kompiuterinės įrangos derintojus, gebančius eksploatuoti kompiuterių įrangą, biuro techniką bei teikti konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Būsimieji kompiuterinės įrangos derintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kompiuterių ir periferinių įrenginių sandaros, matematinių ir loginių kompiuterio pagrindų, elektrotechnikos, radioelektronikos, programinės įrangos ir programavimo pagrindų, radiometrijos, darbo su elektroniniais matavimo, testavimo ir derinimo prietaisais, papildomų naujų įrenginių instaliavimo ir priežiūros, interneto ir elektroninio pašto naudojimo, kompiuterių ir jų periferinių įrenginių taisymo, priežiūros ir reguliavimo, tinklo ir ryšio priemonių, biuro elektroninės įrangos, elektroninių mazgų, automobilių prekybos kompiuterinės sistemos, mechanizmų gedimų nustatymo ir šalinimo, kompiuterio tobulinimo operacijų, informacinių technologijų, braižybos, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, kalbos kultūros, civilinės saugos ir kt.

automobilių prekybos kompiuterinės sistemos

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami programavimo, darbo su elektroniniais matavimo, testavimo ir derinimo prietaisais ir kt.

automobilių prekybos kompiuterinės sistemos

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikacija. Baigus kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

automobilių prekybos kompiuterinės sistemos

Įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti kompiuterinės įrangos derintojais, įkurti privačią firmą ar įmonę, teikiančią konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Mokiniai, baigę kompiuterinės įrangos derintojų specialybę, gebės: Kompiuterinės ir tinklinės įrangos veikimo principą; Projektuoti ir modeliuoti kompiuterines ir tinklines sistemas; Sukomplektuoti kompiuterį iš atskirų kompiuterio komponentų; Kompiuterizuoti ir atnaujinti darbo vietą pagal poreikius; Įdiegti ir konfigūruoti vietinį tinklą nedidelėje įmonėje; Diagnozuoti kompiuterinės ir tinklinės įrangos gedimus; Pašalinti kompiuterinės ir tinklinės įrangos gedimus.