Dirbti iš namų kas tai yra, Dirbant iš namų – didesnės sąskaitos: ar jas turėtų apmokėti darbdavys?


dirbti iš namų kas tai yra

Komentaras 52 straipsnis. Nuotolinis darbas 1.

 • Tyrimas: kaip darbas iš namų veikia produktyvumą bei asmeninę gerovę? | muzonas.lt
 • Kokių sričių darbuotojams prieinamas darbas namuose?
 • Darbas namuose - geriausia, kas galėjo nutikti?
 • Darbas namuose - geriausia, kas galėjo nutikti?
 • 10 priežasčių, kodėl dirbti iš namų yra geriau negu dirbti ofise — muzonas.lt
 • Kokioje srityje turėtumėte dirbti, jei norite dirbti namuose?

Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas dirbti iš namų kas tai yra technologijas teledarbas. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu.

Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas.

dirbti iš namų kas tai yra

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus kaip uždirbti pinigus su dvejetainiais parinktimis, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę.

Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos reikalavimai jeigu tokie keliamidarbui suteikiamos naudoti darbo priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės, taip pat nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam dirbti iš namų kas tai yra turi atsiskaityti už atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka.

Panašūs įrašai

Jeigu dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu, jos privalo būti kompensuotos.

Kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas darbo sutarties šalys nustato susitarimu.

Nuotolinio darbo atveju darbuotojo dirbtas laikas apskaičiuojamas darbdavio nustatyta tvarka. Savo darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų. Nuotolinis darbas nesukelia darbo stažo apskaičiavimo, skyrimo į aukštesnes pareigas, kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, neriboja ir nevaržo kitų darbuotojo darbo teisių. Darbdavio nustatyta nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarka neturi pažeisti darbuotojo asmens duomenų apsaugos ir jo teisės į privatų gyvenimą.

 • Darbdaviai, nesuteikę galimybės dirbti iš namų, vertinami prastai - Verslo žinios
 • Darbas iš namų: ką svarbu žinoti verslui ir darbuotojams
 • Tačiau yra keletas dalykų, kurie gali nustebinti jus.
 • Konsultacijų bankas - Valstybinė lietuvių kalbos komisija
 • Dirbant iš namų – didesnės sąskaitos: ar jas turėtų apmokėti darbdavys? - DELFI Verslas
 • Per antrąjį karantiną maždaug trečdalis Lietuvos darbdavių sudaro sąlygas darbuotojams dirbti iš namų.

Darbdavys privalo sudaryti sąlygas nuotolinį darbą dirbantiems darbuotojams bendrauti ir bendradarbiauti su kitais darbdavio darbovietėje dirbančiais darbuotojais ir darbuotojų atstovais, gauti iš darbdavio informaciją. Darbdavys privalo reguliariai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, pareikalavus darbo tarybai, informuoti darbo tarybą, o kai jos nėra, — darbdavio lygmeniu veikiančią profesinę sąjungą apie nuotolinio darbo būklę įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, nurodydamas taip dirbančių darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes ir, jeigu profesijos grupėje yra daugiau negu du darbuotojai, darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir lytį.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

dirbti iš namų kas tai yra