Iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema, Konsoliduota prekybos ataskaitų sistema


Nors dėl šių priežasčių garantinės įmokos skolinimas apima sandorius, kuriems taikomi finansų įstaigų ir jų klientų susitarimai dėl garantinės įmokos, kai finansų įstaigos savo klientams teikia pagrindinio finansų tarpininko paslaugas, jis neapima kitų paskolų, pvz.

iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema

Tokiais atvejais sandorio šalys turėtų turėti galimybę apie užtikrinimo priemonę pranešti nepriklausomai nuo pagrindinės paskolos; 7 šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ESMA pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr.

Sandorio šalis apie VPĮFS, kurio tarpuskaita atlikta, atžvilgiu pateiktą arba gautą garantinę įmoką pateikia duomenis, nustatytus šio reglamento priedo 3 lentelėje, ir nurodo atitinkamą veiksmo rūšį, nustatytą tos priedo lentelės 20 laukelyje. Vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorio šalys, susitarusios, kad užtikrinimo priemonės pateikti nereikia, tai nurodo priedo 2 lentelės 72 laukelyje.

Iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema

Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti vieną ar daugiau finansinių priemonių, iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema 4 lentelės 7, 8 ir 9 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius binance būsimas bot iš tų finansinių priemonių pakartotinio panaudojimo duomenis. Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti pinigus, priedo 4 lentelės 11, 12 ir 13 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimo atvejų kiekviena valiuta duomenis.

iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje  m.

iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema