Namų darbas buvo paskyrimas


fx options cheat sheet

Ketvergių pagrindinės mokyklos mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto direktoriaus m. V ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Rekomenduojama per dieną skirti namų darbų: klasių mokiniams namų darbai neskiriami.

akcijų indeksų ir valiutų pasirinkimo sandoriai ppt

Mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas. Namų darbai namų darbas buvo paskyrimas žmogaus saugos, dorinio ugdymo, dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų pamokose.

Dalykų mokytojai su mokiniais aptaria namų darbų užduočių sudėtingumą, apimtį, numato orientacinį užduočių atlikimo laiką.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Klasių elektroniniame dienyne turi būti tiksliai fiksuojamos namų darbų užduotys. Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas. Namų darbų užduotis mokytojai skiria atsižvelgdami į klasės mokymosi lygį, individualias mokinių savybes, gali diferencijuoti pagal mokinių gebėjimus: turintiems didelę mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams gal būti skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, lavinančios gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius užduotys; neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams — užduotys, skirtos įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymosi spragas.

dvejetainis variantas signalizuoja franco