Sprendimų paramos prekybos sistema


Tikslai ir paramos formos Fondas teikia finansinę paramą su itin novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susijusiems projektams, kurie turi didelį potencialą mažinti išmetamą ŠESD kiekį, kartu pritraukiant papildomų viešųjų ir privačiųjų išteklių. Paraiškų teikimas ir atranka Pareiškėjai yra kviečiami teikti paraiškas dėl finansinės paramos reikalavimus atitinkantiems projektams po to, kai Europos Komisijapasikonsultavusi su ES šalimis, paskelbia kvietimą teikti paraiškas.

sprendimų paramos prekybos sistema visžalių akcijų pasirinkimo sandoriai

Projektai atrenkami pagal kriterijus, įskaitant: potencialą užtikrinti, kad nebūtų išmetamos ŠESD; projekto novatoriškumo laipsnį, palyginti su naujausiomis technologijomis; projekto brandą atsižvelgiant į planavimą, verslo modelį, finansinę ir teisinę struktūrą, taip pat tikimybę užbaigti finansavimo formalumus per iš anksto nustatytą laikotarpį, ne ilgesnį kaip ketveri metai; techninį ir komercinį plataus masto naudojimo ar atkartojimo arba išlaidų mažinimo ateityje potencialą; projekto efektyvumą, pagrįstą formule, pagal kurią balansuojamos išlaidos atsižvelgiant į išmetamą ŠESD kiekį, pagamintą energiją ar sukauptą CO2 anglies surinkimą ir saugojimą per pirmuosius dešimt veiklos metų.

Valdymas ir administravimas Komisija tiesiogiai valdo fondo veiklą, išskyrus atvejus, kai yra deleguojamos įgyvendinančiosios institucijos.

sprendimų paramos prekybos sistema back test akcijų prekybos strategija

Prieš priimant sprendimus dėl paramos skyrimo, su ES šalimis konsultuojamasi dėl atrinktų projektų. Paramą gaunantys subjektai savo interneto svetainėse turėtų pateikti informaciją apie projektus, remiamus pagal šį reglamentą, įskaitant aiškią nuorodą į gautą Inovacijų fondo paramą, taip pat užtikrinti, kad įvairi auditorija, be kita ko, žiniasklaida ir visuomenė, būtų nuosekliai, veiksmingai ir tikslingai informuojama apie gautą paramą.

Reglamentas taikomas sprendimų paramos prekybos sistema  m.

sprendimų paramos prekybos sistema be krypties pasirinkimo sandorių strategijos