Tiriamasis straipsnis apie prekybos strategiją,


tiriamasis straipsnis apie prekybos strategiją dvejetainis variantas malaizija

Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimus apie koncentraciją, turi teisę gauti iš ūkio subjektų, kontroliuojančių asmenų ir viešojo administravimo subjektų informaciją, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, reikalingus tiriamasis straipsnis apie prekybos strategiją dėl koncentracijos priimti.

Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimą apie koncentraciją, gali sustabdyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą, jeigu bent vienas iš koncentracijoje dalyvaujančių ar su jais susijusių ūkio subjektų per Konkurencijos tarybos nustatytą ne trumpesnį negu vienos darbo dienos terminą nepateikia pagal šio straipsnio 5 dalį pranešimui apie koncentraciją nagrinėti reikalingos papildomos informacijos arba pateikia ją ne visą.

Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo termino pateikti informaciją pasibaigimo priima motyvuotą sprendimą sustabdyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą ir apie tai raštu informuoja koncentracijoje dalyvaujančius ūkio subjektus.

tiriamasis straipsnis apie prekybos strategiją uždirbti dolerį internete

Termino sustabdymas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigia nustatytas terminas pateikti informaciją, iki tos darbo dienos, kai Konkurencijos taryba gauna visą informaciją. Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visos informacijos gavimo priima sprendimą dėl termino sustabdymo pasibaigimo ir apie tai raštu informuoja koncentracijoje dalyvaujančius ūkio subjektus.

tiriamasis straipsnis apie prekybos strategiją dvejetainių parinkčių kursai keiptaunas

Jeigu bendra pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino sustabdymo šios dalies pagrindu trukmė yra ilgesnė kaip trys mėnesiai, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūra yra nutraukiama, koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai informuojami raštu apie koncentracijos nagrinėjimo procedūros nutraukimą ir laikoma, kad pranešimas apie koncentraciją nebuvo pateiktas.